Wednesday, June 1, 2016

ללמוד מתמטיקה

הורים יודעים כמה חשוב מתמטיקה לילדים הוא. אנחנו מתחילים לספור: 1,2,3 ... משחק מתמטיקה חינם זהו לילדים ישן 1-5 שנים. ילדים לומדים מספרים רק על ידי משחק זה. הורד משחק חיות חינם שלנו, ולראות בעצמך. ישנם 50 בעלי חיים כדי לחקור: תמונות, קול ואפילו קטעי וידאו! ללמוד מתמטיקה משחק חיות מתמטיקה חינם לילדים. למד לספור וחיות נשמעות! למדו מתמטיקה וחיות נשמעות! מתמטיקה ובעלי חיים לילדים עוזרים לך ללמד את הילדים לספור עד עשר.